Guide on Electronic Media

 Guidë mbi Mediat Elektronike
 (Guide on Electronic Media)

 (available only in Albanian)
 Printed: January 2000

   
   
 Gjykata Europiane dhe Liria e Shprehjes
 (European Court and Freedom of Expression)

 (available only in Albanian)
 Printed: April 2000
   
   
Policy or Panic  Policy or Panic (Politikë apo Panik)
 The Flight of Ethnic Albanians from Kosovo,
 March - May 1999 Patrick Ball

 
 (available in English, Albanian, Serbian) also available on line
  Printed: April 2000
   
   
Administrata dhe qytetarët
 Administrata dhe qytetarët

 (available only in Albanian) also available on line
 
Printed: January 2001

   
   
The Italy-Albania counter-trafficking experience  The Italy-Albania counter-trafficking experience
 (report)


 (available only in English) also available on line
 Printed: October 2000
   
   
Komentar - Ligji per te Drejten  e Informimit

 Komentar 0 ligji per te Drejten e Informimit

 Printed:
   
   
Komentar - Ligji per Organizatat Jofitimprurese

 Komentar - Ligji per Organizatat Jofitimprurese

Printed:   

  
   
   
Konventa ne Lidhje me Statusin e Refugjateve dhe Akte te tjera Nderkombetare

 Konventa ne Lidhje me Statusin e Refugjateve dhe Akte te tjera  Nderkombetare

 Printed:

   
   
Kuadri Ligjor i Republikes se Shqiperise per Mbrojtjen e Refugjateve

 Kuadri Ligjor i Republikes se Shqiperise per Mbrojtjen e Refugjateve

 Printed:

   
   

  Liria e Shprehjes - Ligji dhe Praktika Gjyqesore
 
 
 Printed:

   
   
Mbrojtja Nderkombetare e Refugjateve

  Mbrojtja Nderkombetare e Refugjateve

 Printed:

   
   
 Nihilizmi dhe Emancipimi

 Printed: 2006
   
   
Kapitalizmi dhe liria

Printed: 2006
   
   
Pasuria e Kombeve

Printed: 2006
   
   

Traktati i dyte per qeverisjen dhe shkrime te tjera

Printed: 2006

   
   
Leviatani

Printed: 2006
   
   
Gjykata Europiane dhe Liria e Shprehjes
European Court of Human Rights and Freedom of Expression.
Printed: 2007
   
   
Komentar, Kodi i Procedurave Administrative

Printed: 2004
   
   

Gjykimi i drejte dhe te drejtat e njeriut ne procesin gjyqsor
Fair trial and human rights

Printed: 2007

   
   
Politika

Printed: 2008
   
   
Klasat & Eltiat

Printed: 2008
   
   
Kombet & Nacionalizmi Nė Erėn Globale

Printed: 2008
   
   
Hartimi i Sondazheve

Printed: 2008
   
   
Feminizmi ėshtė pėr te Gjithė

Printed: 2008
   
   
Si veprohet nė njė projekt kėrkimor

Printed: 2008
   
   
Gjykata Europiane Dhe E Drejta Pėr Jetė Private

Printed: 2012
   
   
If you need copies of these publications please contact us!